www.act-ab.se

ABAS Industrigrindar
- slaggrindar, vikgrindar och skjutgrindar - manuella eller med motor

 

Följ den här länken för att hitta mer information om Cialis https://sverigesapotek.com/cialis.html
ABAS tillverkar ett brett program av grindar, från gånggrindar till körgrindar. Standardutförande med profilfyllnad och 3 rader taggtråd som överklättringsskydd. Detta rekommenderar FörsäkringsFörbundet som mekaniskt inbrottsskydd. För att säkerställa en lång livslängd, tillverkas ABAS grindar av helsvetsade stålrör som varmförzinkas. ABAS grindar tål stora påfrestningar i form av fysisk åverkan och klimatpåverkan. Nyhet! ... Vi kan nu erbjuda ABAS nya Vikgrindar, manuella eller motordrift ... kontakta oss för offert.

 

1. ABAS Slaggrindar - manuella eller med motordrift - (eller vikgrindar)
Modellutbud av slaggrindar:
  • Enkelgrind 1 - 6 meters dagöppning (i 0,5 meters intervall)
  • Dubbelgrind 2 - 12 meters dagöppning (i 1 meters intervall)
  • Höjd 2 meter eller 2,3 meter med 3 rader taggtråd
  • Öppningsvinkel 110 grader alt. 180 grader
Slaggrindar är som standard varmförzinkade alt. varmförzinkade och pulverlackerade i mörkgrönt/olivgrönt. Klicka på bild för att se förstoring.

Ladda ner broschyr för Abas slaggrindar (pdf) ... Abas Slaggrindar

Ladda ner broschyr för Abas Vikgrind ProFold (pdf) ... Abas vikgrindar

Dubbel slaggrind med motor Abas Vikgrind ProFold
1.1 Dubbel slaggrind med motordrift 1.2 Abas Vikgrind ProFold 2-8 m

 

2. Skjutgrindar - Manuella - (eller vikgrindar)
Fördelen med skjutgrindar är att grinden löper utmed stängsellinjen vilket minskar risken för påkörningsskador och sparar värdefullt utrymme samt förenklar snöröjning. Manuella skjutgrindar finns i följande varianter:
  • Frihängande upp till 6 meter - profilfylld (modell TR)
  • Med stödhjul - profilfylld - upp till 6 meter (modell US)
  • Med stödhjul - nätfylld - upp till 12 meter (modell US)
Skjutgrind TR
2.1. Skjutgrind TR
TR-grinden.
Detta är en profilfylld, frihängande skjutgrind upp till 6 meters öppning. Grinden är upphängd på 4 lagrade hjul. Stativet består av dubbla stolpar som styr grindbladet, vilket ger bra sidostabilitet. Grinden låses med hänglås mot enkelstolpe alt. dubbelanhåll för brytskydd. Som alternativ kan säkerhetslås monteras och då låses grinden med låscylinder. Grinden levereras med två rader taggtråd alt. sågtand. Klicka på bild för att se förstoring.

Ladda ner broschyr (pdf) ... Skjutgrind TR från Abas

Skjutgrind TR
2.2. Skjutgrind TR
US-grinden.
Detta är en enkel manuell skjutgrind som är lätt att öppna och stänga. US-grinden levereras profilfylld upp till 6 meters öppning och nätfylld upp till 12 meters fri öppning. I framkant vilar grinden på två kraftiga, lagrade hjul. US-grinden är i bakkant upphängd i en lagrad hängrulle, som löper väl skyddad från väder och vind i en C-profil. Grindstativet består av en dubbelstolpe som styr grindbladet och ger bra sidostabilitet. Konstruktionen gör att grinden följer marknivån, vilket underlättar när marken lutar. Klicka på bild för att se förstoring.

Ladda ner broschyr (pdf) ... Skjutgrind US från Abas

Manuell slaggrind US
2.3. Skjutgrind US

 

3. Skjutgrindar ProGateTM - fribärande med eller utan motor
ABAS ProGate fribärande skjutgrind levereras monterad och testkörd på fabrik, färdig att bultas fast på gjutet fundament (med M16). Motor, styrautomatik och säkerhetsutrustning kan anpassas till kundens passersystem (t.ex. kod, kort, beröringsfritt, fordonsslinga). ProGate är 2 meter hög alt. 2,3 meter (med 3 rader taggtråd). Enkelgrind kan beställas upp till 9 meters öppning och dubbelgrind upp till 18 meters öppning.
ProGateTM LTT fribärande skjutgrind.
Dubbelstativ består av 120 x 120 profiler. Grindbladsupphängning med dubbla boggiehjul. C-profil 89 x 100. Grindbladsram 70 x 50, 60 x 60. Grindbladsfyllnad stående profiler - 80 x 40, 25 x 25 mm.
Klicka på bild för att se förstoring.

Ladda ner broschyr (pdf) ... Skjutgrind ProGate LT från Abas

Skjutgrind ProGate LT Skjutgrind ProGate LT
3.1. Skjutgrind ProGate LT 3.2. Skjutgrind ProGate LT
ProGateTM modell AST/ASH
En serie fribärande skjutgrindar för högt ställda krav på säkerhet och estetisk form, som är mycket svårforcerade. Grind, stativ och styrautomatik är dimensionerade och utformade för att säkerställa lång och problemfri drift, vilket ger en god total ekonomi. Som överklättringsskydd finns sågtand (ASH) alt. 3 rader taggtråd (AST).
Klicka på bild för att se förstoring.

Ladda ner broschyr (pdf) ... Skjutgrind ProGate AST från Abas

Abas Skjutgrind AST Abas Skjutgrind AST
3.3. Abas Skjutgrind ASH 3.4. Abas Skjutgrind ASH

 

4. Motorpaket till ABAS industrigrindar - från DAAB
Motorpaket och automatik från DAAB - med nödvändiga säkerhetsfunktioner som belastningsvakt, klämskydd och stoppdon.
För öppna/stäng funktion finns nyckelbrytare på in- och utsidan. Styrautomatiken är förberedd för trafikljus, roterande ljus, fordonsdetektor med slingor, tidur, fjärrstyrning (radio, tel), passersystem (kod, kort, beröringsfritt), automatisk stängning osv.

Ladda ner broschyr (pdf) ... Motorspel från Daab

Motorspel till slaggrind Grind med fordonsslinga
4.1. Motorspel MK till slaggrind 4.2. Grind med motorspel, trafikljus och fordonslinga

 

Tillbaka till stängselsidan ... Stängsel och grindar

 

Kontakta ACT för offert
Tel: 036-30 75 30 E-Post Startsida www.act-ab.se