www.act-ab.se

 
 
 
 

 

 

 

Industristängsel och industrigrindar,
villastängsel och villagrindar.

 

ABAS är en av Sveriges ledande tillverkare av stängsel, och företaget har funnits sedan 1925 i Ambjörnarp (söder om Tranemo) i Västergötland. ACT är en s.k. ABAS Partner och vi marknadsför hela ABAS sortiment.
Nyhet! ... Vi kan nu erbjuda ABAS nya Vikgrindar, manuella eller motordrift. Ladda ner broschyr ... Abas vikgrindar

Produktprogram med länkar till produktsidor:

  • industristängsel (säkerhetsnivå 1, 2 och 3) ... Industristängsel från Abas
  • industrigrindar, skjutgrindar och slaggrindar ... Industrigrindar från Abas
  • motorpaket till grindar med automatik ... Motorpaket till villagrindar och industrigrindar
  • säkerhetsstaket ... Säkerhetsstaket och specialstängsel
  • villastängsel med grindar ... Villastängsel och grindar
  • herrgårdsstaket - exklusivt villastängsel ... Herrgårdsstängsel
  • bilspärr och trafikfålla ... Bilspärr, bilbom och trafikfälla

 

 

Bildexempel på produktprogrammet:

 

1. Villastängsel och villagrindar.

Se produktsortiment ... Villastängsel och grindar
Profilfylld villagrind Villastängsel - mörkgrönt med överliggare
1.1. Profilfylld villagrind 1.2 Villastängsel med överliggare

 

 

 

2. Industristängsel
Industristängsel och Säkerhetsstängsel.
(även viltstängsel finns).

Se produktsortiment ... Industristängsel från Abas
Industristängsel med 3-radig taggtråd ProNet svetsade 3-trådspaneler
2.1. Standard industristängsel 2.2 ProNet svetsade paneler

 

3. Industrigrindar
Slaggrindar och Skjutgrindar,
eller vikgrindar.

Se produktsortiment ... Industrigrindar från Abas
Dubbel slaggrind med taggtråd Abas skjutgrind ProGate
3.1. Dubbel slaggrind 3.2 Skjutgrind ProGate

 

 

 

4. Övriga produkter.

Bilspärr och Trafikfålla ... Bilspärr, bilbom och trafikfälla
Bilspärr BIX från Smekab Vridbom - vägbom
4.1. Bilspärr BIX från Smekab 4.2 Vridbom

 

5. För privatpersoner:

Herrgårdsstaket - exklusivt villastängsel ... Herrgårdsstängsel
Herrgårdsgrind med motor
Dubbel Herrgårdsgrind

 

Kontakta ACT för offert
Tel: 036-30 75 30 E-Post Startsida www.act-ab.se