www.act-ab.se

Bildskärmslås - Ceka Universallås
- ett kraftigt kättinglås från Ceka Metall

 

Detta bildskärmslås består av en specialhärdad, textilöverdragen låskätting (SSF godkänd). Låsblocket fästes med Anchor Pad's unika gummiklädda stålplattor på bildskärm/kontorsmaskin. Låset har en dyrktestad och godkänd låscylinder från ASSA. Kättingen monteras i bordsram med bifogad öglebult eller runt ett fast föremål med löpögla. För betong finns expanderbult och för trävägg specialbeslg. Lätt att ta med vid mobil användning. Stöldskyddsförsäkring finns som tillval. Ladda ner broschyr (pdf).... Kättinglås till bildskärm

 

 

1. LCD-låset i låst läge med kopplad kätting.
Låsblock - silvergrå.
Kätting med textilstrumpa.
Kätting kopplad till låsblock, ovansida

 

 

2. LCD-låsets delar:
- kätting
- C-länk
- låsblock
- låsplatta
- låscylinder
LCD-lås: ingående delar, ovansida

 

 

3. I satsen ingår en öglebult med knäck-mutter. Denna kan fästas i något fast föremål, t.ex. ett skrivbord. För förankring i betong medlevereras en expanderbult. Kättinglås - öglebult med knäckmutter

 

 

4. Kättingen avslutas med en löpögla. Denna kan användas för att fästa kättingen runt ett fast föremål. Kättingen är numera textilöverdragen. Kättinglås - löpögla

 

 

5. Bild på LCD-låset underifrån, med de två fästplattorna av gummiklätt stål, som limmas fast på kontorsmaskinen. Kätting kopplad till låsblock, undersida

 

 

6. LCD-låsets delar sedda underifrån. LCD-lås: ingående delar, undersida

 

 

7. För fastsättning av kätting i trävägg finns följande monteringssats, som består av två stycken vinkelbeslag.
- första vinkelbeslaget monteras fast med dubbelhäftande tape och 8 st träskruv.
- det andra beslaget skjuts in i det första för att dölja skruvar
- kättingen förs genom hålet
Kättinglås - monteringssats trä

 

 

Tillbaka till bildskärmslås-sidan...Bildskärmslås

 

Kontakta ACT för offert
Tel: 036-30 75 30 E-Post Startsida www.act-ab.se